Політика конфіденційності

Політика конфіденційності
Товариства з обмеженою відповідальністю «КОПІЙКА-ЦЕНТР»
(Угода про використання сервісів kopeyka.od.ua ,http://www.kopeyka.com.ua/ ,my.kopeyka.com.ua )
1. Загальні положення
1.1Політика конфіденційності (Угода про використання сервісів https://kopeyka.od.ua/ , http://www.kopeyka.com.ua/ , https://my.kopeyka.com.ua/) (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «КОПІЙКА-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 37678707, адреса місця знаходження: 65007, м. Одеса, вул. Болгарська, буд. 1) (далі - Компанія) може отримати про користувача (далі - Користувач) під час використання ним сайтів https://kopeyka.od.ua/ , http://www.kopeyka.com.ua/ , https://my.kopeyka.com.ua/  (далі - сервіс, послуги).
1.2 Справжня Політика встановлює, серед іншого, умови доступу і використання сервісів, включаючи 
сайти Компанії https://kopeyka.od.ua/ , http://www.kopeyka.com.ua/ , https://my.kopeyka.com.ua/. 
Використання сервісів означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній 
умовами, в разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.
1.3 Політика застосовується тільки до сервісів, не регулює сайти третіх осіб, на які Користувач може 
перейти по посиланнях, доступним на сервісах.
1.4 Справжня Політика встановлює особливості обробки Компанією даних при використанні 
Користувачем сервісів. До обробки персональних даних, які збираються та обробляються в рамках 
Правил Програми застосовуються Правила Програми лояльності «Хороші Сусіди!».
2. Персональні дані Користувачів, які отримує і обробляє Компанія
В рамках цієї Політики персональними даними Користувача є:
2.1 Персональні дані, які Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового 
запису) або в процесі використання сервісів, або які Компанія отримує іншим чином, включаючи 
персональні дані Користувача:
• адреса електронної пошти
• прізвище, ім'я та по батькові 
• номер телефону
• регіон і місто проживання
• вік
• дата народження
• інформація про замовлення
• адреса доставки товарів (при використанні сервісів доставки)
• номер карток Програми лояльності «Хороші Сусіди!»
• інформація про нарахування, списання бонусів Програми лояльності «Хороші Сусіди!»
• дані про претензії, скарги та інші звернення Користувача, що направляються з використанням сервісів.
2.2 Дані, які автоматично передаються Компанії сервісами в процесі їх використання за допомогою 
встановленого на пристрої програмного забезпечення, в тому числі інформація з cookie, інформація 
про пристрій Користувача:
• адреса інтернет-протоколу комп'ютера Користувача (наприклад, IP-адреса)
• тип браузера, версія браузера
• сторінки сервісів, час відвідування Користувача, час, витрачений на ці сторінки
• унікальні ідентифікатори пристроїв і інші діагностичні дані, тип мобільного пристрою, IP-адреса 
мобільного пристрою, мобільна операційна система, тип мобільного інтернет-браузера
• cookies та інші дані цих файлів 
Відомості, які Компанія збирає, містять дані, наприклад, щодо кількості користувачів, які відвідали 
сайти Компанії, сторінок, які були відвідані, дані про те, чи відвідував Користувач сервіси Компанії 
раніше, та допомагають Компанії визначити послуги, в яких Користувач найбільш зацікавлений. Ці дані 
також дають Компанії можливість покращити та розширити досвід Користувача.
2.2.1 Дані файлів cookie (сookie-файли) і аналогічні технології відстеження Компанія використовує для 
відстеження активності та зберігання інформації. Сookie-файли є невеликою кількістю даних, які 
можуть включати анонімний унікальний ідентифікатор. Cookie-файли відправляються в браузер з вебсайту і зберігаються на пристрої Користувача. Технології відстеження, які також використовуються, -
це маяки, теги і сценарії для збору і відстеження інформації, а також для поліпшення сервісів.
Користувач може відмовитися від усіх cookie-файлів (при зміні налаштувань браузера). При відмові 
від використання cookie-файлів Користувач погоджується з тим, що деякі частини (функції) сервісів 
можуть бути йому недоступні для використання.
3. Цілі збору і обробки персональних даних Користувачів
3.1 Компанія збирає і зберігає персональні дані, які необхідні для надання сервісів та послуг 
Користувачу, вони обробляються за згодою на обробку персональних даних, в цілях та способами, 
зазначеними в п. 3.2, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання 
персональної інформації протягом визначеного законом терміну.
3.2 Компанія здійснює обробку персональних даних Користувача, включаючи збір, отримання, запис, 
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, (оновлення, зміна), витяг, використання, 
передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення як з використанням засобів 
автоматизації, так і без використання таких засобів, а також шляхом змішаної обробки в наступних 
цілях:
• ідентифікація Користувача при реєстрації в сервісах або аутентифікація зареєстрованого 
Користувача (згідно Правил Програми лояльності «Хороші Сусіли!»);
• надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сервісів;
• встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, 
що стосуються використання сервісів, обробку запитів і заявок від Користувача;
• підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
• надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, 
пов'язаних з використанням сервісів;
• моніторинг використання сервісів;
• направлення рекламних повідомлень Користувачу, надання Користувачеві персональних
пропозицій, додаткових можливостей користування сервісом, послугами;
• поліпшення користувацького досвіду, якості обслуговування та роботи сервісів, зручності їх 
використання, розробка нових сервісів і послуг;
• аналіз призначених для користувача даних, проведення статистичних та інших досліджень 
взаємодії Користувача з Компанією та третіми особами.
4. Умови обробки персональних даних Користувачів і її передачі третім особам
4.1 Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до ЗУ «Про захист 
персональних даних».
4.2 Відносно всіх персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність і забезпечується 
безпека.
4.3 Компанія має право передати персональні дані Користувача та/або доручити її обробку третім 
особам в наступних випадках:
4.3.1 передача необхідна для використання Користувачем сервісів Компанії;
4.3.2 з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії;
4.3.3 в інших випадках встановлених Правилами Програми лояльності «Хороші Сусіди!» та чинним 
законодавством України.
4.4 Сервіси можуть містити посилання на інші сайти, які не керуються Компанією. Якщо Користувач 
переходить за посиланням, то він потрапить на сайт третьої сторони. Компанія наполегливо 
рекомендує Користувачеві ознайомитися з політикою конфіденційності на кожному сайті, який він 
відвідує. Компанія не контролює і не бере на себе ніякої відповідальності за контент, політику 
конфіденційності або дії сторонніх сайтів або послуг третіх осіб.
5. Заходи, що застосовуються для захисту персональних даних Користувача
5.1 При обробці персональних даних Компанія приймає необхідні правові, організаційні та технічні 
заходи для захисту персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу, знищення, 
перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональної інформації, а також від 
інших неправомірних дій у відношенні персональної інформації Користувача щодо обробки 
персональних даних Компанії та вимогами законодавства про персональні дані.
5.2 Обробка персональних даних користувачів здійснюється на обладнанні, що розміщується в 
охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом визначеними працівниками Компанії і лише 
відповідно до їхніх професійних або трудових обов'язків. Таким особам забороняється розголошувати 
ці дані навіть після припинення трудових відносин з Менеджером.
6. Зобов'язання Компанії та Користувача
6.1 Користувач зобов'язаний:
6.1.1 надавати Компанії достовірну персональну інформацію Користувача, необхідну для 
використання сервісів;
6.1.2 повідомляти Компанію про зміну своїх персональних даних в термін не пізніше 3 робочих днів з 
дати їх зміни.
6.2 Компанія зобов'язана:
6.2.1 використовувати отримані персональні дані Користувача виключно для цілей, зазначених у цій 
Політиці конфіденційності та Правилах Програми лояльності «Хороші Сусіди!».
6.2.2 забезпечувати конфіденційність персональних даних Користувача;
6.2.3 виконувати інші обов'язки, передбачені Політикою конфіденційності та законодавством України.
7. Додаткові умови
7.1 Політика конфіденційності розміщена на сайті Компанії http://www.kopeyka.com.ua/ і розміщується в футерах на інших сторінках сервісів, а також продубльована в мобільному додатку «Копійка».
7.2 Персональні дані Користувачів зберігаються Компанією протягом строку, необхідного для 
досягнення зазначених вище цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені у 
випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно офіційного запита Користувача 
впродовж 30 календарних днів.
7.3 Якщо Компанією були внесені зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не 
погоджується, він зобов'язаний припинити використання сервісів Компанії. Факт продовження 
використання сервісів є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики 
Конфіденційності. Компанія рекомендує Користувачеві періодично переглядати Політику на предмет 
будь-яких змін.
7.4 Нова Політика вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Компанії http://www.kopeyka.com.ua/ , якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
7.5 Якщо у Користувача є які-небудь питання з приводу Політики, він може зв'язатися з Компанією за 
контактними даними, вказаними на сайті Компанії http://www.kopeyka.com.ua/ і отримати відповідь впродовж 30 календарних днів